پشتيباني فروتل چگونه عمل مي كند؟

پشتيباني آنلاين فروتل در اكثرا اوقات شبانه روز آماده پاسخگوي آنلاين سوالات شما مي باشد كه به سوالات مرتبط با فروشندگاني كه مي خواهند عضو سيستم فروش پستي فروتل شوند پاسخ مي دهند.
تيم هاي مختلفي در فروتل فعاليت مي كنند كه در بخش هاي فني، بازاريابي، محصولات، سفارشات، روابط عمومي و رسيدگي با شكايات و ... فعال مي باشند كه از ساعت 9 صبح الي 12 شب آماده پاسخگويي هستند و در كمتر از يكساعت پاسخ سوالات به ايميل فروشندگان ارسال مي گردد.
آموزشهاي ويژه اي در هر بخش به فروشندگان داده مي شود.
- در بخش پشتيباني فني به مشكلات مرتبط با پنل پستي، تغييرات خواسته شده توسط فروشندگان، ابهام و سوالات مطرح شده در زمينه فروشگاه هاي اينترنتي آنها و كليه موارد مرتبط به امور فني پنل فروش پستي آنها در اين بخش مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
- در بخش پشتيباني تبليغات و بازاريابي انواع روشهاي موثر تبليغات و افزايش فروش به فروشندگان آموزش داده مي شود و توصيه هاي لازم به فروشندگان داده مي شود.
- در بخش پشتيباني محصولات، محصولات فروشندگان بررسي شده تا با كيفيت مناسب در سيستم تبليغاتي وارد شود و قبل از ورود محصولات به سيستم بازارياي فروتل بايستي مورد تاييد اين بخش فروتل قرار گيرد و فروشندگان نيز مسائل مرتبط با محصولات خود را در اين بخش مطرح مي نمايند.
در ساير بخشهاي نيز ساير فعاليتها مانند پيگيري سفارشات و بخش مالي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

در صورتيكه در هر كدام از موارد مطرح شده سوال يا ابهامي وجود داشت همين الان مي توانيد از بخش پشتيباني آنلاين استفاده نماييد كه باز كردن سايت www.frotel.com پنجره گفتگوي آنلاين باز مي شود كه با وارد كردن نام خود مي توانيد با يكي از پشتيباني هاي آنلاين فروتل صحبت نماييد.

پشتیبانی آنلاین فروتل