آيا مي دانيد! فروتل 8 بار تســويه حساب در ماه و تسويه حـساب درخواستي دارد

آيا مي دانيد! فروتل 8 بار تســويه حساب در ماه و تسويه حـساب درخواستي دارد.

یکی از دغدغه های اصلی فروشندگان اینترنتی کندی برگشت پول سفارشات ارسالی می باشد و گاهی به دلیل تاخیر در بازگشت سرمایه در گردش، دچار کمبود نقدینگی می شوند.

به همین دلیل فروتل با افزایش تعداد واریزی ها به 8 مرتبه در ماه که هفته ای دو مرتبه یکشنبه و چهارشنبه صورت می گیرد تلاش دارد در کمترین زمان ممکن وجوه دریافتی از مشتریان را به حساب فروشندگان واریز نماید، همچنین در طول هفته بنا به درخواست فروشندگان پرفروش واریزی انجام می گردد.

به دلیل سرعت خوب تسویه حساب و برگشت وجه سفارشات توزیعی در فروتل، فروشندگان پرفروش تمایل دارند با فروتل کار کنند و در فروتل نیز خدمات VIP برای چنین فروشندگانی وجود دارد و تلاش می شود امکانات لازم برای فروشی راحت تر فراهم گردد.

پشتیبانی آنلاین فروتل