انتقال آنلاين وجه كارت به كارت

   شماره حسابهاي فروتل :
حساب سيبا بانك ملي به نام رضا علائي
شماره حساب: 0102497433007
شماره كارت سيبا: 6037-9918-6999-3570

حساب سپهر بانك صادرات به نام رضا علائي
شماره حساب: 0301117391006
شماره كارت سپهر: 6037-6911-1839-5862

دارندگان کارت های بانکی زیر می توانند به صورت آنلاین کارت به کارت کنند.
پس از واريز وجه ، مشخصات واريز را حتماً به پشتيباني فروتل اعلام نمائيد.

دارندگان کارت بانک ملی جهت انجام امور کارت به کارت به اینجا مراجعه فرمایید.

دارندگان کارت بانک سامان جهت انجام امور کارت به کارت به اینجا مراجعه فرمایید.

دارندگان کارت بانک پاسارگاد جهت انجام امور کارت به کارت به اینجا مراجعه فرمایید.

دارندگان کارت بانک اقتصاد نوین جهت انجام امور کارت به کارت به اینجا مراجعه فرمایید.

دارندگان کارت بانک پارسیان جهت انجام امور کارت به کارت به اینجا مراجعه فرمایید.

دارندگان کارت بانک تجارت جهت انجام امور کارت به کارت به اینجا مراجعه فرمایید.

دارندگان کارت بانک سرمایه جهت انجام امور کارت به کارت به اینجا مراجعه فرمایید.

دارندگان کارت بانک سینا جهت انجام امور کارت به کارت به اینجا مراجعه فرمایید.


پس از واريز وجه ، مشخصات واريز را حتماً به پشتيباني فروتل اعلام نمائيد.